top of page

Feedback Culture Scan

Dosáhnete skutečné změny v kultuře otevřené komunikace a zpětné vazby
v organizaci a díky tomu:

 • zvýšíte kvalitu a efektivitu spolupráce,

 • zrychlíte učící cyklus na osobní úrovni i v organizaci,

 • budete inovativnější a dokážete rychleji reagovat na změny,

 • zlepšíte vztahy v týmech a budete umět lépe řešit konflikty,

 • posílíte angažovanost zaměstnanců.

Proč?

Ne vždy je školení zpětné vazby pro manažery ta nejlepší cesta, jak vyřešit potíže s otevřenou komunikací ve firmě. Možná je pes zakopaný jinde. A dokud nemáte data, nemůžete dělat ta správná rozhodnutí a dosáhnout skutečné změny.

Průběh projektu
 • začneme online dotazníkovým průzkumem → máme základní představu, jak to u vás vypadá,

 • pokračujeme strukturovanými rozhovory a/nebo focus groups → hlubší ponor, ověříme hypotézy,

 • dostanete komplet analýzu s výsledky a doporučením kroků, které vás přiblíží k žádoucímu stavu.

Nástroj pro měření vyspělosti kultury zpětné vazby v organizaci.  Na třech úrovních:

 • individuální,

 • týmy a jejich lídři,

 • celá společnost.

Díky němu můžete

 • dělat lepší rozhodnutí na základě dat a ne pouhých předpokladů,

 • přesněji cílit, kam investovat peníze,

 • neplýtvat časem a energií na aktivity, které nepřinesou výsledek.

Produktové balíčky

MINI

Pro malé firmy nebo start-upy
s omezeným rozpočtem.

 

V ceně:

 • Online průzkum s předem připraveným dotazníkem.

 • Výstupní zpráva se základní analýzou dat a hlavními zjištěními.

 • 1 hodina konzultace
  k prodiskutování zprávy
  a zodpovězení otázek.

Trvání projektu: 2-3 týdny

STANDARD

Pro středně velké společnosti, které hledají hlubší analýzu.

 

V ceně:

 • Online průzkum s předem připraveným dotazníkem.

 • Individuální rozhovory (např. CEO, HR, 2-3 týmoví lídři).

 • 1 focus group se zaměstnanci.

 • Hloubková analýza dat a zpráva s doporučeními.

 • 2 hodiny konzultace
  k prodiskutování zjištění
  a doporučení.

Trvání projektu: 4-6 týdnů

PREMIUM

Pro velké organizace nebo ty, kteří ocení vysoce individuální přístup.

 

V ceně:

 • Spolupráce s klientem na upřesnění dotazníku na základě konkrétních potřeb.

 • Online dotazník s otázkami na míru.

 • Hloubková analýza dat a zpráva s podrobnými doporučeními a plány.

 • Individuální rozhovory (např. CEO, HR, týmoví lídři).

 • Několik focus groups s různými skupinami zaměstnanců.

 • Průběžné konzultace (3-4 schůzky) k projednání zjištění, vypracování komunikační strategie
  a sledování pokroku.

Trvání projektu: 6-8 týdnů

bottom of page