top of page

Kde jsem sbírala zkušenosti

Na volné noze jsem od léta 2022

Reference z projektů tady najdete už brzo...​
 

2020 - 2022
People & Culture Leader

ICE Industrial Services ​- průmyslová automatizace, 100+ lidí

  • Naučila jsem se hodně o inovacích v péči o lidi a kulturu, aplikaci tyrkysových principů, sebeřízení a agilním řízení projektů.

  • Poznala jsem výkonově orientovanou kulturu s vysokou mírou flexibility, rychlosti změny a posouvání hranic možného.

  • Můj hlavní fokus byl na práci s leadery, rozvoj lidí, kulturu zpětné vazby a "smart HR basics".

2016 - 2020
HR Expert
HR Business Partner

EYELEVEL, s.r.o. (dnes HH Global) - retail design, 300+ lidí

  • Získala jsem zkušenost s neformální přátelskou kulturou, s velkou mírou péče o lidi a svobodu v tom, co a jak v HR dělat - jediným kritériem byla skutečná hodnota pro lidi a firmu.

  • Zažila jsem taky všechny radosti a strasti se zahraničním vlastníkem, rychlost v implementaci projektů a skvělý HR tým s vysokou mírou opravdové spolupráce.

  • Stěhování společnosti (cca 300 lidí) byl nejspíš největší a nejvíc komplexní projekt, který jsem měla na starosti - od všech pracovněprávních aspektů až po komunikaci, ve stejný moment jsme navíc měnili i benefitní systém na cafeterii.

  • Vedle toho jsem se věnovala také performance managementu, koučování, školení, implementaci HR systému nebo HR reportingu.

2005 - 2016
HR Business Partner
HR Specialista

ČEZ, a.s. - energetika, 5000+ lidí

  • Naučila jsem se hodně o fungování opravdu velkých organizací, ve všemi výhodami i nevýhodami (pevné procesy, 100% compliance, schvalovací mechanismy, odbory, komplexnost komunikace...).

  • Už v té době jsem vedla tým na dálku, s lidmi v různých lokalitách v ČR a v roli HR Business Partnera získala vhled prakticky do všech HR oblastí a jejich best practices.

  • Zažila jsem práci v mezinárodním prostředí, vedení HR projektů v zahraničních akvizicích z pozice mateřské společnosti (což je hodně odlišné od situace, ve které jsem byla později v EYELEVEL) - jedním z takových projektů byla třeba lokalizace expatů v několika jurisdikcích.

bottom of page