top of page

Motivační mapy

Jsou založené na 9 motivátorech a třech skupinách motivace: Vztahy, Výkon, Růst. Test Motivational Maps klade několik jednoduchých otázek (vyplnění trvá cca 15 minut), které generují jedinečnou, individuální mapu - ta podrobně popisuje přínos každého motivátoru a jak to může ovlivnit osobní výkon.

 

Výstupem je snadno čitelná zpráva, která přesně popisuje drivery jednotlivců a praktické kroky, které můžou podniknout, aby využili tohoto sebepoznání.

Motivační mapy

Motivační mapy jsou účinným nástrojem pro pochopení a zlepšení motivace a zapojení zaměstnanců. Vycházejí z nejnovějších výzkumů v oblasti teorie motivace a využívají jedinečný sebehodnotící dotazník k identifikaci klíčových motivačních faktorů každého člena týmu. Díky těmto informacím mohou manažeři a HR profesionálové přizpůsobit své strategie tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám každého. Ať už chcete zlepšit výkonnost, snížit fluktuaci nebo jednoduše vytvořit pozitivnější kulturu v organizaci, motivační mapy vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů.

“Jak můžeme podpořit motivaci našich lidí? Tušíme, že u každého to bude trochu jinak, ale nevíme, jak motivaci měřit a jaké konkrétní kroky pak podniknout.”

Kdy se vám budou motivační mapy hodit? Pokud chcete:

Porozumět svojí motivaci na hlubší úrovni

Rozvíjet
leadership

Dosáhnout větší pracovní spokojenosti

Dělat dobrá
kariérní rozhodnutí

Lépe pracovat s energií
a podpořit svůj výkon

Porozumět motivaci svého týmu
a umět ji lépe ovlivnit

Služby a cena

Jako kouč akreditovaný na výklad motivačních map můžu jednotlivcům a manažerům pomoct porozumět výsledkům s větší hloubkou a doporučit kroky, které by na jejich základě měli udělat.

 

Týmová mapa na základě individuálních výsledků odhaluje i společné týmové charakteristiky, úroveň motivace
a zdroje možných pnutí v týmu. 

 

S mapami můžeme pracovat na třech úrovních:

Individuální mapa

Individuální mapa

Individuální test a 60 minut interpretace.

Týmová mapa

Týmová mapa

Otestování celého týmu (cca 6 lidí) a 90 min interpretace výsledků týmu pro manažera. Cena je orientační, odvíjí se od počtu testů.

Týmová mapa s workshopem

Týmová mapa & workshop

Otestování celého týmu a týmový workshop s vysvětlením principů motivace a interpretací výsledků. Cena podle rozsahu.

Motivační mapy Licenced Practitioner badge

Principy motivačních map jsou založeny na více než desetiletém výzkumu lidského chování, organizační psychologie a motivace. Výsledkem je, že Motivační mapy mají akreditaci ISO (17065), což osvědčuje, že profilovací nástroj poskytuje přesná a platná data a odpovídá legislativním normám pro dotazníky sebevnímání.

bottom of page