top of page

Motivační mapy

„Chceme podpořit výkon a spokojenost zaměstnanců.” 

„Jako leader potřebuju lépe porozumět motivaci svého týmu.”

„Ztrácím drive a začínám se poohlížet po jiné práci.”

Motivační mapy jsou účinným nástrojem pro pochopení a zlepšení motivace zaměstnanců. Vycházejí z nejnovějších výzkumů v oblasti lidského chování, teorie motivace a organizační psychologie.
 

Mohou vám pomoci například:

 • porozumět svojí motivaci

 • porozumět motivaci ostatních,

 • dosáhnout vyššího výkonu a větší pracovní spokojenosti,

 • zvýšit angažovanost v týmech,

 • snížit fluktuaci zaměstnanců,

 • vytvořit pozitivnější firemní kulturu,

 • efektivněji rozvíjet leadership,

 • dělat dobrá kariérní rozhodnutí.

 

Využívají sebehodnotící dotazník, který identifikuje klíčové motivační faktory každého člena týmu. Obsahuje několik jednoduchých otázek a jeho vyplnění trvá asi 15 minut.

Po jeho vyhodnocení získáte jedinečnou a snadno čitelnou mapu, která podrobně popisuje motivátory a jejich vliv na osobní výkon člověka. Týmová mapa na základě individuálních výsledků odhaluje také společné týmové charakteristiky, úroveň motivace a zdroje možných pnutí v týmu

 

Jako koučka akreditovaná na výklad motivačních map vám nejen pomohu výsledkům porozumět, ale také vám doporučím kroky, které by na jejich základě bylo užitečné udělat

 

Cena:

 • Individuální mapa (test a 50 min interpretace): 3900 Kč

 • Týmová mapa (test pro 6 lidí a 90 min interpretace pro manažera): 10 000 Kč

 • Týmová mapa a workshop (otestování celého týmu a týmový workshop s vysvětlením principů motivace a interpretací výsledků): domluvíme se individuálně

bottom of page