top of page
  • Obrázek autoraBohunka Hihlánová

Jaký vliv má lídr na motivaci lidí?


vliv lídra na motivaci

I když už dlouhou dobu výzkum potvrzuje, že motivace je mnohem širší téma než peníze (mzda, bonusy, benefity), pořád se poměrně často setkávám s otázkami:


Jak můžu moje lidi motivovat, když jim nemůžu přidat peníze? Pokud nesplní svoje rozvojové cíle (třeba i opakovaně), mám jim zkrátit bonus?


Když mám na odpověď 1 minutu, většinou odpovídám - motivovat (zvenku) stejně nikoho nemůžeš, stačí začít tím, že je nebudeš demotivovat...

Když mám na odpověď víc času, můžeme se dostat někam k teoriím Maslowa, Herzberga, Pinka…


Za poslední roky jsem si nad různými výzkumy a modely vytvořila vlastní “teorii všeho”, která se určitě dopouští mnoha zjednodušení, pro každodenní praxi lídra a jako vstup do tématu je ale myslím užitečná:

vliv lídra na motivaci

Šéfové působí vůči lidem v týmu na třech úrovních:

První dvě vrstvy pyramidy se vážou na SPOKOJENOST

  • “Hygienická” základna - bezpečné prostředí, spravedlivé odměňování (mzda, bonusy, benefity), školení a nástroje pro efektivní práci…

Další dvě směřují k MOTIVACI

  • Vychází zevnitř, lídři můžou vytvářet prostředí, které to umožňuje

  • Příležitosti růst, rozvíjet se, co nejširší autonomie, kvalitní zpětná vazba, zajímavé projekty, dobře sladěný tým...

Poslední souvisí s INSPIRACÍ

  • Skvělý šéf, jasná vize a strategie, smysluplná práce


Vrstvy jsou na sebe navázané hierarchicky, tzn. naplňují se postupně, odspodu. Těžko budete krásnou vizí inspirovat někoho, kdo nemůže zaplatit hypotéku.

A aby se to zamotalo ještě víc, tohle všechno platí jen obecně. Ve skutečnosti jsme ale každý individualita, máme specifický mix toho, co je pro nás důležité a co ne, jaké máme strategie k naplnění obecných principů. A navíc se ten mix v průběhu života může dost měnit…


Kudy z toho zmatku ven?

  • První krok je změna mindsetu, od "motivace = peníze" k objevení barevnější palety možností, jak ovlivňovat zapojení lidí v týmu.

  • Potom už se můžu s každým z nich na tohle téma otevřeně bavit, rozšiřovat debatu z “(ne)můžu ti přidat pár tisíc” o další způsoby, jak vyhovět individuálním potřebám. Často se totiž stává, že za požadavkem verbalizovaným jako žádost o zvýšení mzdy je úplně jiná potřeba, která tím pádem vyžaduje úplně jiné strategie k jejímu naplnění (např. flexibilnější pracovní režim, koučování nebo mentoring, které naplní moje rozvojové potřeby, apod.).

  • Existuje taky nástroj, který dokáže popsat naše hlavní motivátory, změřit aktuální úroveň jejich naplnění a na základě toho doporučit, kam soustředit svoji pozornost - Motivační mapy. Ráda ho používám, protože abstraktní téma motivace “změří a zváží”, dá mu srozumitelný jazyk. No a s tím se pak na individuální úrovni nebo v rámci týmu už mnohem líp pracuje.
Comments


bottom of page