top of page
  • Obrázek autoraBohunka Hihlánová

Síla supervize pro HR Business Partnery: Cesta k růstu a excelenci

Team supervision
Photo by Vlad Hilitanu (Unsplash)

Jak pečujete o svůj vlastní rozvoj a zvyšování kvality podpory, kterou svému byznysu dáváte? Trochu se obávám, že HR tým je často tak trochu poslední v řadě, když jde o investice do seberozvoje.


Přitom je “People Care” vlastně jedna z pomáhajících profesí a proto by zejména manažeři a business partneři (HRBPs) měli využívat mnohem víc přínosů supervize (podobně jako to dělají koučové, terapeuti, učitelé, sociální pracovníci, atd.).


V mojí praxi se s tím ale vlastně nesetkávám a myslím, že to je dost škoda. Proč?


HRBPs hrají čím dál tím klíčovější roli při hledání rovnováhy mezi organizačními cíli a spokojeností zaměstnanců. Vaše zodpovědnosti zahrnují široké spektrum od řízení talentu a odměňování až po diverzitu a inkluzi, což vyžaduje odbornost, strategické myšlení a emocionální odolnost.


V rámci svojí složité role se často setkáváte s etickými dilematy, obtížnými situacemi a tlakem očekávání zaměstnanců. I když takové výzvy můžou být velmi náročné, máte k dispozici mocný nástroj, který vám umožní je efektivně zvládat: supervizi.


Co je supervize?

Na rozdíl od tradičního mentoringu, který se zaměřuje víc na kariérní poradenství, poskytuje supervize bezpečný a důvěrný prostor, kde můžou HRBPs přemýšlet o svých zkušenostech, identifikovat oblasti pro zlepšení a zdokonalovat své dovednosti.


Jedná se o strukturovaný a podpůrný vztah mezi supervizorem a supervidovaným. Supervizor, obvykle zkušený odborník v oblasti HR nebo externí konzultant, podporuje sebereflexi, vyžaduje i poskytuje zpětnou vazbu a nabízí poznatky z vlastní zkušenosti. Tím pomáhá nacházet nová řešení problematických situací a zvyšovat efektivitu.


Obvykle probíhá ve strukturovaném formátu, který zahrnuje pravidelné schůzky, reflexi náročných situací a případů, cílené diskuse. Jednoduše řečeno - je to prostor se v klidu zamyslet nad tím, co jako HRBP zažívám a jak mi v tom je.Supervize jako akcelerátor růstu HRBP

Prostřednictvím pravidelných setkání, ať už individuálních nebo ve skupině, vám nabízí supervize jedinečnou příležitost:


  1. Orientovat se v etických dilematech s větší jistotou: Supervize poskytuje platformu k prozkoumávání etických dilemat, k vyhledávání rad a k rozvoji zdravých strategií rozhodování. Prostřednictvím supervize můžete získat jasnější orientaci ve složitých situacích a dělat pak informovaná rozhodnutí v souladu s etickými principy.

  2. Pěstovat odolnost vůči stresu: Role HRBPs často vyžaduje významnou emocionální inteligenci a schopnost zvládat stres. Supervize vám umožňuje vyvinout mechanismy zvládání stresu, zlepšit jejich emoční pohodu a zvládat náročné situace s větší odolností.

  3. Proaktivně identifikovat a řešit mezery v dovednostech: Supervize podporuje kulturu celoživotního učení, což umožňuje HRBPs identifikovat oblasti, kde je potřeba se zlepšit, a vyhledat cílenou pomoc. Díky supervizi můžete zlepšit své odborné znalosti v různých oblastech HR a rozšiřovat svoje profesní obzory.

  4. Podpořit profesní růst: Supervize působí jako akcelerátor kariérního postupu, posiluje sebevědomí a umožňuje HRBPs získat nové příležitosti. Zdokonalením svých dovedností a získáním nových podnětů během supervize můžete urychlit svůj profesní růst a dosáhnout svých kariérních ambicí.


Pravidelné supervize jsou investicí do vašeho profesního rozvoje a duševního well-beingu. Začleněním supervize do své kariérní cesty můžete jako HR profesionálové kultivovat svou odolnost, zlepšovat své dovednosti a výrazněji ovlivňovat své organizace.


Jak to máte ve vašem týmu? Využíváte supervize? Nebo byste chtěli? Pojďme to probrat.

Comments


bottom of page