top of page
 • Obrázek autoraBohunka Hihlánová

Týmová kultura zpětné vazbyVzájemné učení se, inovace, adaptabilita - i na to má vliv kvalitní komunikace ve vašich týmech. Jaké jsou klíčové strategie a zásady pro pěstování kultury týmové zpětné vazby? Jakou roli v tom hraje leader?


Před časem jsem dostala příležitost se pro blog Sloneek podělit o svoje zkušenosti s rozvíjením praxe zpětné vazby v sérii článků. Druhá část vyšla pod názvem Úspěch organizace určuje kvalita jejích lídrů a její upravenou verzi si můžete přečíst i tady.


Leader jako „role model“

Vedoucí týmů hrají klíčovou roli při utváření kultury zpětné vazby ve svých týmech. Především tím, že sami nabízejí kvalitní zpětnou vazbu a vyžadují ji pro sebe.


Dávání zpětné vazby se věnoval první článek série. Leader by navíc měl být schopný přizpůsobit svůj feedback konkrétnímu členovi týmu, tedy – v jazyce Radikální otevřenosti – najít ten správný poměr podpory a challenge. Úspěšnost předání se totiž měří na straně příjemce, ne vysílače. Není vůbec chyba si ověřit: „Je pro tebe ok, jak ode mě dostáváš zpětnou vazbu nebo potřebuješ něco jinak? Jde mi o to, aby to pro tebe bylo co nejvíc užitečné.“ Obecně platí, že lepší je začít spíš opatrněji a na tlaku nebo přímočarosti postupně přidávat, když to dává smysl.


Jak si říkat o zpětnou vazbu a pracovat s ní

 • Ptejte se na zpětnou vazbu. Často. Chytře. Třeba:

  • Jakou jednu věc můžu změnit…

  • Co bych měl/a začít dělat nebo přestat dělat, aby se nám líp spolupracovalo?

  • Snažím se přestat lidem skákat do řeči, můžeš mě upozornit, když se mi to stane?

 • Ať už se dozvíte cokoli, reagujte tak, aby vám daný člověk chtěl feedback ještě někdy dát. Hlavně se nebraňte, neobhajujte, dejte najevo snahu se nad tím zamyslet.

 • Nezapomeňte (klidně s odstupem) na follow-up. Co na základě feedbacku uděláte a proč. Neslibujte ale příliš, jasně řekněte, co se stane, nebo nestane. Nemusíte totiž se zpětnou vazbou vždycky souhlasit nebo se jí řídit. To rozhodnutí je na vás. Ale je potřeba v tom být srozumitelní.

 • Nehrajte tichou poštu. Když za vámi někdo z týmu přijde s feedbackem na kolegu, vaše první reakce by měla být: „A co ode mě potřebuješ, abys mu to řekl/a sám/sama?”

 • Sdílejte pravidelně s týmem, jakou zpětnou vazbu jste dostali a v čem pro vás byla užitečná. Jinými slovy, PROČ to celé dává smysl.

 • Postupně pomáhejte vašim lidem rozvíjet kvalitu feedbacku, který vám dávají. Na začátku je ale cokoli lepší než mlčení nebo „nic nemám, všechno super”.


Oceňování je opomíjený a skvělý nástroj

Jeden z poměrně zakořeněných mýtů je, že s oceňováním by se to nemělo přehánět. Že mnohem důležitější je upozorňovat lidi v týmu na věci, které nefungují a mají je zlepšit.

Pokud je ale naším cílem výkonnost a angažovanost, různé výzkumy ukazují, že opak je pravdou. Že k lepšímu výkonu naopak pomáhá, když lidem věnujeme dostatečnou pozornost, mluvíme s nimi často o jejich práci, co se daří, jak můžou uplatnit a dál rozvíjet svoje silné stránky. Tak trochu je přistihnout vždycky, když dělají něco dobře. Proto jsou v hybridním nastavení důležité časté check-in rozhovory s každým členem týmu. Je to ideální prostor probrat právě podobná témata.


Jak se v oceňování zlepšit?

 • Většinou si všimneme spíš toho, co nefunguje, co je potřeba změnit, kde jsou chyby. Musíme se proto vědomě trénovat v přesměrování pozornosti i na věci, které se daří. Zkuste si třeba každý večer zapsat tři věci, které se vám povedly nebo udělaly radost.

 • Naši pozornost ještě tak možná upoutá, když někdo udělá skvělou věc poprvé nebo opravdu výjimečně. Co ale schopnosti, které jsou dlouhodobě přínosem pro tým, ale už je u ostatních bereme tak nějak jako standard? Ostatně i sami u sebe máme tendenci zlehčovat to, v čem jsme opravdu dobří, protože pro nás to je prostě „normálka”. Když nás ale za to někdo ocení, může to být skvělý aha moment.

 • I ocenění by mělo být konkrétní – řekněte, co přesně považujete za faktor úspěchu a co má příjemce zachovat/posílit („Díky dobře zacíleným otázkám se ti podařilo získat od zákazníka užitečné informace.”).

 • Pozor na „šikulkování” („Skvělá práce”, „Jsi jednička”, „Šikulka”) – je to vlastně jen hodnotící nálepka v pozitivním obalu, nijak nám to nepomůže v rozvoji, brzdí růstový mindset (když jsem ta jednička, nemusím už nic měnit).

 • Buďte upřímní, musí to vyznít autenticky. Falešná pochvala je v jazyce Radikální otevřenosti **projevem manipulativní neupřímnosti.


Rozvíjení zpětné vazby v týmu


Pokud chce leader v týmu budovat kulturu zpětné vazby, vyžaduje to od něj záměrné a dlouhodobé úsilí. Cílem je, aby se taková praxe stala normou, běžnou součástí každého dne.


Co můžete zkusit:


Týmové retrospektivy - pravidelná setkání s jasně danou strukturou, jejichž cílem je zhodnotit týmovou spolupráci, shodnout se na dalších krocích a přiřadit jim vlastníky.

 • V agilních týmech jsou retrospektivy běžná věc, není důvod je nevyzkoušet i jinde.

 • Jeden z jednoduchých a účinných formátů zpětné vazby, které tady můžete využít, je tzv. PLUS-DELTA. Plus = co si přejeme zachovat, co funguje. Tím je potřeba začít, dobře si to uvědomit a fixovat. Delta = co si přejeme změnit, čeho má být víc nebo míň (jak vypadá ideální stav v budoucnu – „definition of done”).

 • Pozor jen na „plus – mínus” nebo „dobře – špatně”, to příliš zavání nálepkováním a snižuje rozvojový potenciál. Na slovech prostě záleží.


Horká židle, tedy zpětná vazba všech všem.

 • Jedná se o týmové setkání, kde se v pomyslném horkém křesle vystřídají postupně všichni.

 • První člověk začíná sebereflexí ve zvolené struktuře (klidně zas plus-delta), potom se vystřídají všichni ostatní a dají mu zpětnou vazbu za sebe. Může znít třeba „Líbí se mi, že…” a „Přál/a bych si, aby…”. Kolečko končí krátkou reflexí toho, kdo feedback dostával – co slyšel a co si z toho odnáší.

 • Postupně se stejným způsobem vystřídají všichni ostatní.

 • Na konci je možné si ještě jako celý tým shrnout, jaké to pro ně bylo, s čím odchází, co bylo užitečné apod.

 • Pro leadery je zásadní týmu dobře vysvětlit, co se bude dít, proč (předejdou možným obavám) a dát dost času na přípravu (zvýší se kvalita zpětné vazby).


Týmová dohoda o zpětné vazbě

 • Můžete si vytvořit vlastní sadu rituálů nebo návodů, které budou vyhovovat právě vašemu týmu a jeho členům.

 • Kdo ocení feedback písemně, komu je lepší zavolat, s kým se potkat osobně?

 • Kdo nesnáší, když se chodí kolem horké kaše, a kdo naopak potřebuje citlivější zacházení?

 • Při jakých příležitostech je ideální si sdílet zpětnou vazbu jako tým? Dáte tomu prostor na běžných operativních schůzkách? Vyhradíte si speciální čas v podobně pravidelné retrospektivy? Budete dělat „post mortem” u každého projektu?

 • Inspirací, jak identifikovat individuální preference členů týmu a společný základ pro spolupráci může být taky canvas „Washing Instructions”.


Všechny uvedené techniky se dají zvládnout i v hybridním režimu práce. Dnešní technologie nabízí spoustu nástrojů jako sdílené online tabule, možnosti rozdělit se na práci do menších skupin, apod.Když to celé shrneme:


Co dělat:

 1. Jděte příkladem v tom, jak zpětnou vazbu dáváte a jak pracujete s tou, kterou dostanete.

 2. Podporujte přímou komunikaci mezi členy týmu, vstupujte do ní, jen pokud to je opravdu nezbytné.

 3. Zkuste zavést rituály pro týmovou zpětnou vazbu.


Čemu se vyhnout:

 1. Nepodceňujte důležitost bezpečného a respektujícího týmového prostředí.

 2. Neomezujte zpětnou vazbu pouze na formální příležitosti; začleňte ji do každodenních interakcí.

 3. Neřešte tolik, co nefunguje. Zjistěte, co funguje, a dělejte toho víc.


Podpora kultury zpětné vazby v týmech vyžaduje promyšlený a záměrný přístup. Vytvářením psychologického bezpečí, nastavením rituálů zpětné vazby, hledáním rovnováhy mezi oceněním a kritikou a praktikováním zásad radikální otevřenosti můžete jako leader vytvořit prostředí, ve kterém se členům týmu daří, spolupracují a neustále se zlepšují.

bottom of page