top of page
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

Pokud si rezervujete online schůzku přes odkaz na webu www.hihlanova.cz nebo už jste můj zákazník, svěřujete mi své osobní údaje a na mně je jejich ochrana a zabezpečení. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“). Co to pro vás znamená?

Kdo je správce

Správcem je Bohumila Hihlánová, IČ 17333784, podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu MČ Praha 6, která provozuje webové stránky www.hihlanova.cz.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu bohunka@hihlanova.cz.

 
Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje, které mi svěříte, zpracovávám jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněného zájmu či uděleného souhlasu:

Poskytování služeb, plnění smlouvy:

  • Pokud si rezervujete nezávaznou online schůzku, zpracovávám vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro tento účel - tedy jméno, příjmení a e-mail.

  • Pro poskytování sjednaných služeb (konzultace, poradenství, školení) zpracovávám vaše osobní údaje jako objednatele, v nezbytném rozsahu - tedy jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data, která mi předáte, abych mohla poskytnout své služby.

  • V případě individuálního koučinku jsou to kromě výše uvedených údajů také údaje o datech a rozsahu poskytnutého koučinku určeného počtem hodin, pro účely vedení evidence s cílem prokázání praxe a kvalifikace kouče. Tyto osobní údaje zpracovávám po dobu vykonávání praxe koučem.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Vaše údaje nepředávám ke zpracování nikomu dalšímu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů podle GDPR máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě na bohunka@hihlanova.cz.

Můžete tak chtít informace, jaké osobní údaje zpracovávám, vyžádat si k nim přístup, nechat je aktualizovat nebo opravit, chtít omezit jejich zpracování, požádat o kopii osobních údajů, přenos nebo výmaz. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ale moc ráda, pokud o takovém dáte nejdřív vědět mně, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 
Cookies

Pro zajištění funkčnosti webové stránky www.hihlanova.cz zpracovávám pouze technické a funkční soubory cookie, které jsou pro provoz stránky nezbytné. Analytické cookies nezpracovávám.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů a cookies platí od 1.1.2024.

bottom of page