top of page

Laskavě upřímný feedback

Kultura zpětné vazby je pro úspěch každé firmy nezbytná. Pomáhá vytvářet prostředí důvěry a podporuje otevřenou komunikaci. Ne vždy se ji ale daří opravdu žít – téměř 70 procent manažerů se při komunikaci s týmem necítí komfortně, 37 procent pak specificky při předávání zpětné vazby.

Proto lidi ve firmách v přijímání a poskytování zpětné vazby rozvíjím. Svému přístupu říkám Laskavě upřímný feedback a stojí na principech Radikální otevřenosti a Nenásilné komunikace. Tréninkové programy mají měřitelný dopad a přinesou vám skutečnou změnu návyků. Obvykle pracuji s manažery, členy týmů nebo HR týmy

 

Mohu vám pomoci například:

 • využívat zpětnou vazbu jako nástroj pro rozvoj, ne hodnocení výkonu,

 • vyjadřovat respektujícím způsobem svoje potřeby,

 • oceňovat i kritizovat vyváženě a pro ostatní přínosně,

 • zvýšit kvalitu a efektivitu spolupráce,

 • zrychlit učící cyklus na osobní úrovni i v organizaci,

 • být inovativnější a kreativnější,

 • umět lépe řešit konflikty,

 • posílit angažovanost zaměstnanců.

 

Existuje mnoho forem, jak se ve zpětné vazbě rozvíjet. V závislosti na vašich potřebách můžeme kombinovat:

 • online a offline setkání,

 • teorii a nácvik modelových situací,

 • samostudium, sebereflexe, cvičení pro přenos do praxe,

 • individuální a skupinové konzultace.

 

Program je vždy připravený na míru tak, aby měl co největší praktický přínos – pro jednotlivce i pro celé týmy.
 

Věnuji se také celofiremním projektům, ve kterých se vedle komunikačního tréninku zaměříme na vaše hodnoty, principy fungování, interní procesy nebo přístup k managementu. Skutečná změna kultury zpětné vazby je totiž komplexní a dlouhodobý proces. Viditelné výsledky můžete mít během 1/2 - 1 roku.
 

Cena:

 • Moje konzultační nebo mentoringová hodina stojí 1900 Kč.

 • Na ceně tréninků a dlouhodobějších projektů se domluvíme individuálně. Např. rozvojový program pro skupinu 8-12 lidí (1/2 dne prezenční workshop, 1 hod reflektivní setkání online) obvykle stojí 20 000 Kč. 

 

Zajímá vás, jak o zpětné vazbě přemýšlím? Mrkněte na můj blog, poslechněte si mě v podcastu SUHR Jak na zpětnou vazbu nebo se přihlaste k odběru mého newsletteru. Jako dárek ode mě dostanete e-book Laskavě upřímný feedback

„Chceme mít lepší vztahy a zároveň výsledky.”

„Potřebujeme spolu umět otevřeně komunikovat a vést obtížné rozhovory.”

 

„Lidé v našem týmu se bojí zpětné vazby   a to nám komplikuje projekty.”

bottom of page