top of page

Laskavě upřímný feedback

Moje tréninkové programy jsou postavené na principech Radikální otevřenosti a Nenásilné komunikace. Jejich cílem je přinést skutečnou změnu návyků a měřitelný dopad.
 

V závislosti na domluveném rozsahu a délce trvání může učící cesta kombinovat:

 • online a offline setkání,

 • teorii a nácvik modelových situací,

 • samostudium (videoškolení a další doporučené zdroje),

 • sebereflexe a aplikační cvičení,

 • buddy systém,

 • individuální a skupinové konzultace.

Program je vždycky připravený pro vás na míru. Pro lídry nebo celé týmy.

 

Skutečná změna kultury zpětné vazby je ale dlouhodobý a komplexní proces. Ráda budu vaším průvodcem na téhle cestě. 

Cenu školení nebo delších projektů sjednáme individuálně.

69% manažerů se necítí komfortně při komunikaci s lidmi v jejich týmech. 37% specificky při předávání zpětné vazby.

Přitom kultura zpětné vazby je pro úspěch každé organizace nezbytná. Pomáhá vytvářet prostředí důvěry a podporuje otevřenou komunikaci mezi týmy.

Mimo jiné přináší:

 • Zvýšení angažovanosti zaměstnanců.

 • Efektivní spolupráci i tím i vyšší produktivitu.

 • Lepší řešení konfliktů.

 • Inovace a kreativitu.

 • Lepší rozhodování.

“Naši lidi spolu neumí dostatečně otevřeně komunikovat, bojí se zpětné vazby. To nám zbytečně komplikuje projekty.” 

V čem vám rozvoj zpětné vazby může pomoct?

Využívat feedback jako nástroj pro rozvoj a ne hodnocení výkonu

Zrychlit učící cyklus na osobní úrovni i v organizaci

Umět respektujícím způsobem vyjádřit svoje potřeby

Cíleně odstraňovat vlastní slepé skvrny

Zvýšit kvalitu komunikace a týmovou spolupráci

Oceňovat i kritizovat vyváženě a pro ostatní přínosně

bottom of page