top of page

Rozvoj leadershipu

Podpořím vás při tréninku, rozvoji a koučování lídrů.

 

Obvykle pracuji s manažery, kteří
​​

 • jsou poprvé v takové roli a potřebují se naučit základy řemesla,

 • hledají cesty, jak být efektivnější a spokojenější,

 • mají za sebou třeba už nějakou leadership akademii a chtějí pomoct
  s ukotvením nových dovedností do každodenní praxe,

 • ocení nezaujatý pohled někoho, kdo stojí mimo jejich organizaci,

 • chtějí pro svůj tým odvádět tu nejlepší možnou práci a zároveň nezapomínat
  na sebe.

Výcvik v systemickém koučování (akreditovaný MŠMT) jsem absolvovala
v r. 2016. Při práci s lídry taky čerpám z 18 let zkušeností v různých HR rolích, odvětvích, velikostech firem a jejich kulturách. 

Základní cena mojí konzultační nebo koučovací hodiny je 1.900 Kč. U delších projektů obvykle začneme analýzou potřeb a následně sjednáme individuálně podle náročnosti a rozsahu.

Úspěch organizace určuje kvalita jejích lídrů. 

 

Klademe na ně čím dál větší nároky,
a proto jsou častěji vyhořelí a neangažovaní než jejich týmy. Aktuálně víc než polovina manažerů dokonce sleduje nabídky jiné práce nebo ji aktivně hledá.

 

Jaká opatření vám pomůžou tlak snížit?

 • intenzivní komunikace a podpora ze strany vedení,

 • lepší trénink a rozvoj manažerů,

 • koučování jako prevence vyhoření,

 • budování komunity manažerů, která pěstuje vzájemné vztahy a mentoring.

“Víme, že kvalita lídrů je klíčová pro náš úspěch a potřebujeme pomoct s jejich rozvojem.”

bottom of page